PORTOFOLI D'ALUMNES

Els nostres alumnes expresen la seva creativitat en els seus projectes i treballs. Aquí teniu una mostra de treballs realitzats per alumnes en les diferents disciplines.