Màster en Fotografia Documental i Autor

El Màster en Fototgrafia Documental i d´Autor, es una proposta didàctica comteporània en sintonía amb el efervescent panorama de la revolució digital en el fertil territori de trobada entre la fotografía, l´art, la informació i la comunicació visual.

El programa te un enfocament crític i lídia de manera experimental i constructiva amb les qüestions essencials que caracteritzen el concepte del "documental" en la seva relació amb l´art. El seu objectiu fonamental és explorar i aprofitar les possibilitats que sorgeixen de la conjugació de la subjectivitat de l´autor amb les exigències de la práctica documental.

La proposta reflecteix la naturalesa actual de la imatge, hibrida i dinàmica, i s´enmarca en una nova ecologia dels media que exigeix maneres evolutives de producció, distribució i consum de l´informació en totes les seves formes. 

   

Vols saber més?

Resum

Titulació

Diploma de Màster

Crèdits

40 ECTS

Horari

Dilluns, Dimecres i Divendres de 18:30h a 21:30h

Modalitat

Presencial Barcelona

Llengua

Castellano e inglés

Període lectiu

Octubre 2019 a Juny 2020

Objectius

En el transcurs del Màster en Fotografia Documental d´Autor, els participants adquirirán les habilitats, els coneixements i l´experiència que els permetran transformar-se en professionals especialitzats del sector. Adquirirán la seva visió particular i el seu estil personal, serán capaços de realitzar projectes documentals de gran magnitud i profunditat, de vocació individual i al mateix temps col·lectivament vàlids.

Dirigit a

El Màster en Fotografia Documental i d´Autor, es dirigeix a fotógrafs, artistes, creadors, periodistes visuals, investigadors i comunicadors. El programa compren diferents ámbits tant a nivell tècnic i estètic com filosòfic amb l´afany d´estimular noves idees sobre què són la realitat, la veritat, la fotografia i la realitat actual.

Pla d'estudis

El programa del Màster en Fototgrafia Documental i d´Autor, fuig de les estructures clàssiques i s'estructura entorn d'eixos temàtics i àmbits del saber que, lluny d'estar separats, gaudeixen d'un vincle d'estricta interdependència; l'agrupació que segueix es justifica únicament per motius de claredat didàctica.

Les activitat didàctiques consisteixen en una combinació de classes tradicionals, workshops, trobades, debats, sortides acadèmiques, visites i laboratoris de creació individual i col·leborativa.

Paral·lelament, es realitza seguiment constant de projectes personals per part dels tutors. 

Eines, processos i metodologies

 • Metodologia projectual: conceptualitzar, elaborar, investigar, desenvolupar, realitzar i presentar un projecte
 • Metodologies d'investigació inter-, trans- i postdisciplinàries
 • Redacció i assaig
 • Teoria de la comunicació

Art

 • Creació artística i qüestions autorials
 • La pràctica artística contemporànea
 • Art, societat, comunicació: dissolució de límits i noves fronteres
 • Art i tecnologia
 • Art i activisme

Perspectives en i sobre la fotografia documental

 • Història de la fotografia documental
 • Qüestions filosòfiques de la fotografia contemporània
 • Creació, actituds, intencions, formes i processos de la fotografia documental contemporània
 • Fotografia i multimèdia
 • Fotografia, postfotografia i més enllà
 • Ètica en fotografia documental
 • El mercat de la fotografia documental: Evolució del sector

Tècnica i pràctica fotogràfica en ambit documental i artistic 

 • Desenvolupament i realització de projectes fotogràfics documentals
 • Documental subjectiu, experimental i d´autor
 • Memòria, arxiu apropiacions, drets d´imatge i d´autor
 • Narrativa visual
 • Workflow Lab
 • Edició fotogràfica
 • Elaboració i organització d´exposicions fotogràfiques
 • Disseny i publicació de fotollibres

Imatge i idees

 • Imatge, text, context, subtext i hipertext
 • Periodisme Visual
 • Informació i representació
 • Comunicació i poder: estructura, sistema, aparell, dispositiu
 • Critical Theory i "criticality"
 • Qüestions contemporànies: Antropocene, globalització, migració, ecologia i sostenibilitat ambiental, distribució de riquesa i economies alternatives, gènere, post feminisme, queer, computació, tecnologia, ciència i ètica, tecno-política, decolonación, politiques geoespacials 

Difusió de la informació i accés al coneixement

 • Canals i estratègies de distribució i accéss al coneixement
 • Noves maneres i formes de difusió
 • Trobades, Festivals i simposis
 • Llibres, revistes i publicacions en línia
 • Audiència de massa Vs experiències individuals
 • Relacions amb galeries, museus, centres culturals, institucions públiques i privades

Workshops i trobades amb autors, artistes i professionals internacionals

Activitats culturals interdisciplinàries

Pràctiques personals i col·laboratives

Treball final de màster

Professorat

Empreses col·laboradores