Diploma Superior en Fotografia Digital

La fotografia ha adquirit una força i una presència inqüestionables en l'univers audiovisual i, avui, després d'una història de gairebé dos-cents anys, continua obrint múltiples horitzons expressius i professionals.

En aquest context, la fotografia, amb les seves peculiaritats, s'ha convertit en un poderós mitjà de comunicació capaç de canviar la percepció que tenim de la realitat i d'assumir reptes artístics multidisciplinars.

El Diploma Superior en Fotografia Digital de Seeway planteja noves exploracions de l'art i, al seu torn, proporciona els recursos tècnics i la destresa manual que asseguren la consecució d'objectius comunicatius i professionals.

En un món complex i interrelacionat, el dispositiu fotogràfic és una eina que té un alt poder d'actuació transversal un poder indispensable per navegar les aigües de la nostra època.

El Diploma Superior en Fotografia Digital de Seeway, et facilita un vaixell per navegar i trobar el teu port.

Vols saber més?

Resum

Titulació

Diplomes de Seeway i diplomes de la Universitat de San Jorge

Crèdits

160 ECTS

Horari

Dilluns a divendres de 9:30 a 14h.

Durada

3 anys

Modalitat

Presencial Barcelona

Llengua

Castellà

Admisions

Batxillerat o equivalent. Prova de nivell d'anglès.

Període lectiu

Octubre a Juny

Observacions

 • Formació presencial.
 • 100% orientació pràctica.
 • Grups reduïts.

 

Objectius

En el Diploma Superior de Fotografia Digital, exploraràs des d'un punt de vista polièdric, la complexitat de l'univers audiovisual i la percepció com l'eina de la fotografia. En finalitzar el curs seràs capaç d'usar correctament els suports tecnològics de la càmera en entorns de llum natural i llum artificial i les aplicacions de postproducció d'imatge. Així podràs assumir encàrrecs professionals i reptes d'obra personal amb completa autonomia. Disposaràs del ventall de criteris tècnics i estètics per a la producció de fotografies en diversos suports.

Dirigit a

Estudiants amb batxillerat o un cicle formatiu que voleu iniciar la vostra carrera en el món de la fotografia digital. Especialment indicat per a amants i practicants d'alguna disciplina de l'art interessats a ampliar a través de la fotografia digital els vostres coneixements humanistes.

Pla d'estudis

El Diploma Superior en Fotografia Digital s'estructura en 3 anys lectius de complexitat creixent que aborden la fotografia des d'un punt de vista totalment transversal. 

El programa preveu treballs i lectures obligatòries, pràctiques dirigides en plató i exteriors, ponències i debat amb professionals, assistència a exposicions d'art i manifestacions culturals i, visites a estudis fotogràfics.

any 01

Primer trimestre

 • Càmera i llum. Fonaments
 • Postproducció. Fonaments
 • Història de la fotografia, segle XIX
 • Iniciació al projecte. Toma espontànea
 • Llenguatge fotogràfic
 • Metodologies de la investigació
 • Disseny Gràfic. Adobe Indesign i Illustrator

Segon trimestre

 • Càmera i llum. Llum natural i llum artificial
 • Postproducció. Màsqueres i paletes
 • Història de la fotografia. Primera meitat del segle XX
 • Iniciació al projecte. Toma dirigida
 • Llenguatge fotogràfic
 • Metodologies de la investigació
 • Disseny gràfic. Editorial i portfoli

Tercer trimestre

 • Càmera i llum. Pràctica
 • Postproducció.
 • Història de la fotografia, 1950 - 2018
 • Iniciació al projecte. Primera producció
 • Estratègies creatives
 • Taller d'arts
 • Disseny gràfic. Tecnificació

any 02

Primer trimestre

 • Càmera i llum. Bodegó
 • Postproducció
 • Projecte. Fonaments, guió i redacció
 • Cultura visual
 • Edició fotogràfica. Selecció i discurs
 • Psicologia de la percepció
 • Impressió

Segon trimestre

 • Càmera i llum. Moda i beauty
 • Postproducció
 • Cultura visual
 • Projecte. Paisatge
 • Màrqueting i marca personal
 • Psicologia de la percepció
 • Vídeo y multimèdia

Tercer trimestre

 • Càmera i llum. Arquitectura, interiors i esports
 • Postproducció
 • Taller d'arts
 • Projecte. Retrat i identitat
 • Social media
 • Vídeo i multimèdia
 • Dibuix

any 03

Primer trimestre

 • Càmera i llum.
 • Projecte. Documentalisme i autoria
 • Estratègies creatives
 • Creació digital. 2D, 3D y CGI
 • Difusió
 • Entorn professional
 • Disseny web
 • Taller d'especialització

Segon trimestre

 • Càmera i llum. Selecció del meu equip
 • Projecte. Documentalisme i autoria
 • Estratègies creatives
 • Creació digital. 2D, 3D y CGI
 • Difusió
 • Direcció d'art
 • Taller d'especialització
 • Taller d'arts

Tercer trimestre

 • Càmera i llum. Selecció del meu equip
 • Projecte. Documentalisme i autoria
 • Portafoli
 • Creació digital. 2D, 3D y CGI
 • Difusió
 • Direcció d'art
 • Taller d'especialització
 • Taller d'arts

Professorat

Empreses col·laboradores